• Profile picture of admin

  admin changed their profile picture

 • จากภาพที่คุณส่งมา เป็นภาพจานอาหารแกงส้มผักรวมกุ้ง อาหารจานนี้มีลักษณะดังนี้

  สีสัน อาหารจานนี้มีสีเขียวของผักต่างๆ สีส้มของกุ้ง และสีเหลืองของน้ำแกง ทำให้เกิดความรู้สึกสดใสและน่ารับประทาน
  ปริมาณ อาหารจานนี้มีปริมาณที่พอเหมาะ เหมาะสำหรับรับประทาน 1-2 คน
  การจัดวาง อาหารจานนี้จัดวางอย่างสวยงาม เรียงผักต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ
  อาหารจ…Read More

 • กลอนบันไดภาพ

  เดิน ไปตามทาง
  คิด ถึงสิ่งต่างๆ
  ทบทวน สิ่งที่ผ่านมา
  สรุป บทเรียน

  พบ เจอเหตุการณ์
  เปลี่ยนแปลง ในแต่ละอย่าง
  เกิด แรงบันดาลใจ
  ใคร่ครวญ ขัดปัญหา

  การลงทุน
  เว็บไซต์
  บันทึก เหตุการณ์
  ดอกไม้ ต้นไม้
  แสงอาทิตย์
  บาตร Google

  กลอนนี้สื่อถึงความคิดที่ว่า การเดินเป็นการตกผลึกความ…Read More

  1 Share
  Profile Photo liked this
 • จากข้อมูลในภาพ หนังสือเล่มนี้ชื่อ “ฝึกสมองให้สมองไม่เหนื่อย” เขียนโดยอิชิกาวะ โยชิกิ แปลโดยกัลปพฤกษ์ คงศัตรา สำนักพิมพ์วีเลิร์น หมวดหมู่จิตวิทยา การพัฒนาตัวเอง , การพัฒนาตัวเอง how to

  จากชื่อหนังสือและภาพปก หนังสือเล่มนี้น่าจะเกี่ยวกับแนวทางการฝึกฝนสมองให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เหนื่อยล้า โดยเน้นไ…Read More

 • จากภาพที่คุณส่งมา ดอกในภาพมีกลีบดอกสีขาว 5 กลีบ เกสรตัวผู้สีเหลือง เรียงซ้อนกันอยู่ภายใน ดอกมีขนาดเล็ก ประมาณ 1-2 เซนติเมตร ก้านดอกยาวประมาณ 3-5 เซนติเมตร ใบของต้นมีลักษณะเป็นใบเดี่ยว สีเขียว เรียงสลับกัน ปลายใบแหลม ฐานใบมน ขอบใบหยัก

  จากลักษณะของดอกและใบในภาพ ดอกในภาพน่าจะเป็นดอก ดอนญ่าขาว (Mussaenda philippica var. Aurora) เป็นไม้พุ่มประ…Read More

 • Load More Posts

Media

Top