• กลอนบันไดภาพ

  เดิน ไปตามทาง
  คิด ถึงสิ่งต่างๆ
  ทบทวน สิ่งที่ผ่านมา
  สรุป บทเรียน

  พบ เจอเหตุการณ์
  เปลี่ยนแปลง ในแต่ละอย่าง
  เกิด แรงบันดาลใจ
  ใคร่ครวญ ขัดปัญหา

  การลงทุน
  เว็บไซต์
  บันทึก เหตุการณ์
  ดอกไม้ ต้นไม้
  แสงอาทิตย์
  บาตร Google

  กลอนนี้สื่อถึงความคิดที่ว่า การเดินเป็นการตกผลึกความ…Read More

  1 Share
  Profile Photo liked this
 • Profile Photo liked this
 • 1 Share
  Profile PhotoProfile Photo liked this
 • Load More Posts

Media

Top